NV ROVA HOLDING JAARVERSLAG 2014

 

Midden in de maatschappij

In 1996 begonnen we met een relatief eenvoudige opdracht: de zorg voor een efficiĆ«nte afvalinzameling. Al snel ontwikkelde zich een dynamiek waarin we efficiĆ«nte inzameling wisten te combineren met nieuwe concepten die leidden tot betere afvalscheiding, minder restafval en vooral, tot bewustwording van inwoners. Bewustwording over hun invloed op de hoeveelheid huishoudelijk afval. Mooie resultaten werden behaald, maar de overtuiging bleef dat we meer konden bereiken. Nu, bijna twee decennia later, hebben we ons ontwikkeld tot een publiek dienstenbedrijf met een veelzijdig takenpakket in de publieke ruimte.
 

Met onze dienstverlening bewegen we ons volop in de samenleving. We ontmoeten inwoners op wijkplatforms; faciliteren hen bij de inzameling van afval en grondstoffen; geven voorlichting en educatie aan leerlingen en dragen bij aan landelijke discussies over afvalpreventie en hergebruik. Daarnaast ontmoeten we de inwoners van onze aandeelhoudende gemeenten op sportvelden, in het openbaar groen, op speelplaatsen en recreatieterreinen, op de gemeentelijke begraafplaatsen, op weekmarkten, bij de gladheidbestrijding, op de afvalbrengstations en ga zo maar door. Publieke dienstverlening. Dat is onze kerntaak. En dat alles tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

Naast onze logistieke uitvoeringskracht raken we ook meer en meer betrokken bij beleidsontwikkeling. Beleidsontwikkeling over de transitie van afval naar grondstof, over burgerparticipatie bij beheer en onderhoud van de openbare ruimte en bij het vinden van arbeidsplaatsen van mensen die dat op eigen kracht niet altijd kunnen. Kortom: ROVA, volop in beweging en midden in de maatschappij.
Met dit jaarverslag informeren wij u graag over onze activiteiten en resultaten en nodigen wij u van harte uit ons te ontmoeten op de beleidsdomeinen waarin wij actief zijn.


Hans Groenhuis
Algemeen directeur NV ROVA Holding